Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Mediacija

Mediacija je strukturiran postopek in proces, v katerem stranke prostovoljno, s pomočjo tretje nevtralne osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora.

Mediacija predstavlja alternativno sodnemu postopku in ima številne prednosti pred sodnim postopkom, in sicer:

 • postopek brez večjih tveganj (ne moremo poslabšati trenutnega spora);
 • prostovoljna vključitev in sodelovanje sprtih udeležencev;
 • preprečevanje širjenja konflikta,
 • varen prostor za komunikacijo in reševanje konfliktov,
 • ne gre za strogo formalen postopek in nima značaja sankcioniranja,
 • aktivnost in samoodločanje udeležencev pri iskanju in sprejemanju rešitev,
 • ohranjanje in/ali izboljšanje medsebojnega odnosa,
 • hitra in učinkovita rešitev,
 • razbremenitev pritiska oz. stresa,
 • naravnanost na prihodnost,
 • izboljšanje komunikacije in odnosa,
 • ni poraženca,
 • nizki stroški,

Postopek mediacije

Postopek mediacije ni zakonsko predpisan in strogo strukturiran ter se razlikuje glede na izvajalca, smer mediacije, značilnost in kompleksnost spora, itd..

Kako v praksi izgleda postopek mediacije??

 1. Ena izmed strank (udeležencev) izkaže pobudo (željo) po mirni in alternativni razrešitvi spora/konflikta. Ta stranka lahko sama predlaga in pozove drugo stranko k mediaciji, lahko pa to stori tudi mediator. V kolikor se tudi druga stranka strinja/soglaša s pristopom k mediaciji, mediator v dogovoru s strankami razpiše in povabi obe stranki na prvo srečanje.
 2. Na prvem sestanku se strankam predstavijo pravila mediacije, predviden način dela mediatorja ter cena storitve. V primeru soglasja udeleženci mediacije podpišejo mediacijski dogovor (pogodbo) s katerim se tudi prične mediacijski proces (glej spodaj).
 3. Po zaključku mediacijskega procesa in ob soglasju mediantov lahko mediator spremlja realizacijo dogovora, nadaljnjih odnosov med medianti, itd.

Proces mediacije

1.faza (UVOD): soglasje mediantov k pristopu k mediaciji, postavitev sedežnega reda, predstavitev pravil mediacije, podpis pogodbe o mediaciji

2.faza (RAZISKOVANJE, POIZVEDOVANJE): predstavitev situacij mediantov, definiranje problema, pojasnjevanje okoliščin, raziskovanje, poglabljanje, razumevanje, iskanje skupnega interesa, itd.

3.faza (ISKANJE REŠTEV, IZIDOV): razvijanje idej za rešitve, iskanje možnosti za obojestransko sprejemanje izidov (»win-win«), pogajanje o rešitvi in izidu

4.faza (ZAKLJUČEVANJE): oblikovanje dogovora in preverjanje soglasja mediantov, dogovor o morebitnih nadaljnjih aktivnostih

Smeri mediacije

Poznamo več smeri mediacije, in sicer: facilitativna, evaluativna, transformativna, narativna in terapevtska. V naši družbi se ukvarjamo predvsem s t.i. TRANSFORMATIVNO mediacijo, ki zasleduje dva cilja, in sicer:

 1. Primarni cilj: razrešitev spora/konflikta
 2. Sekundarni cilj: izboljšanje odnosa, opolnomočenje, priznavanje, osebnostna rast