Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Pogoji sodelovanja

Pogoji sodelovanja

Velibor Dujaković s.p., Lexibor, Pravno in poslovno svetovanje, posredništvo in odnosi z javnostmi določa naslednje SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA.

Nahajate se na spletnem mestu samostojnega podjetnika, Lexibor, pravne in poslovne storitve, posredništvo in odnosi z javnostmi, Velibor Dujaković s.p. (v nadaljevanju »Lexibor« ali »samostojni podjetnik« ), Trbovlje, www.lexibor.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Lexibor si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.lexibor.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših zaposlenih. Lexibor pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Lexibor za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne prek hipertekstovnih povezav. Povezave s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Lexibor zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so samo informativne narave, zato Lexibor ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Samostojni podjetnik lastno odgovornost zanje izrecno izključuje. Lexibor vsebin spletnega mesta ni zavezana posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Samostojni podjetnik si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina samostojnega podjetnika. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Tudi slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last samostojnega podjetnika ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine oz. predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last samostojnega podjetnika ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja samostojnega podjetnika oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smejo uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov: Lexibor, Velibor Dujaković s.p., Ribnik 7, 1420 Trbovlje, Telefonska št.: 040/832-660, E-naslov: info@lexibor.si

Samostojni podjetnik si pridržujejo pravico, da se ob kršenju teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Upravljavec podatkov je samostojni podjetnik, ki načeloma ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, razen v primeru sklenitve pooblastilnega razmerja, kjer so ti osebni podatki nujno potrebni za opravo pravnih, poslovnih ali drugih storitev. Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam. Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka. Na spletni strani info@lexibor.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo neposredno na elektronski naslov samostojnega podjetnika in se uporabljajo samo za komunikacijo uporabnikom.

Predvsem iz organizacijskih razlogov ter da se lahko strankam zagotovi ažurno in kvalitetno storitev se od strank pričakuje, da poteka vsa komunikacija preko elektronske ali navadne pošte, zlasti pa razna usklajevanja sestankov in drugih terminov ter vročanje različnih pisanj (sodnih, prekrškovnih, upravnih, itd.), da se zagotovi spoštovanje zakonskih rokov za pravočasne odzive (npr. pritožbe, odgovore na tožbo in podobno).

Samostojni podjetnik je dosegljiv na mobilni telefon 040/832-660 od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 17.00 ure in v petek od 9.00 do 14.00 ure ali po elektronski pošti na e-naslovu info@lexibor.si ali velibor@lexibor.si.

Stranke so v primeru, da se v primernem roku na elektronsko pošto ne odzovemo, dolžne preveriti, ali smo elektronsko pošto v resnici prejeli, saj oddaja e-pošte še ne pomeni, da nas je pošta dejansko tudi dosegla (ker občasno že strežnik pošto izloči kot nezaželeno).

Vsi podatki, ki so posredovani naši pisarni, so zaupni. Da je lahko vsaka zadeva obravnavana na najhitrejši možen način se predlaga vsem strankam, da se odkrito seznanijo s svojimi pravnimi vprašanji oz. težavami že ob prvem stiku. Vsaka prejeta zadeva bo skrbno in pravočasno pregledana. V primeru predhodno dogovorjenega termina se s stranko opravi pogovor in se ji posredujejo odgovori na postavljena vprašanja oz. se mu ponudijo možne rešitve oz. načini rešitve.

V primeru, ko ima stranka dogovorjen termin in ga ne prekliče vsaj en dan vnaprej, se stranki obračunava konferenca od dogovorjene ure dalje. Stranke prosimo, da ne zamujajo, da bodo lahko tudi naslednje stranke svoje konzultacije opravile ob dogovorjeni uri.

Sestavni del splošnih pogojev poslovanja predstavlja tudi TARIFA samostojnega podjetnika, ki si jo lahko ogledate in prenesete v spodnjem dokumentu.

PDF DOKUMENT