Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Sestava in pregled pogodb

Kaj je pogodba?
Pogodba je pravno dejanje (pravni posel), s katerim se ustanovijo (nastanejo), prenehajo ali se spremenijo pravice in pravna razmerja. Pogodbena obveznost (predmet pogodbe) je lahko v tem, da nekdo nekaj da, stori, opusti ali trpi.


Kdaj je pogodba sklenjena?
Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah.


Katere so bistvene sestavine pogodbe?
Bistvene sestavine pogodbe so sestavine, brez katerih pogodba ne more biti veljavno sklenjena. Spreminjajo se glede na naravo, vrsto pogodbe.


Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki dogovorita ter soglašata o bistvenih sestavinah (elementih) pogodbe, ki so ključne za določeno vrsto pogodbe!

Npr:
  • Prodajna pogodba: je sklenjena, ko pogodbeni stranki določita stvar, ki se prodaja ter kupnino (ceno)
  • Najemna pogodba: je sklenjena, ko pogodbeni stranki določita nepremičnino, ki se bo oddajala ter najemnino za oddano nepremičnino
  • Itd..

Katere osebe lahko sklepajo pogodbe?
Za sklenitev veljavne pogodbe se zahteva poslovna sposobnost. Posameznik postane polno poslovno sposoben z 18. letom starosti. V nekaterih primerih pa že prej:
1. če sklene zakonsko zvezo;
2. če mladoletnik postane roditelj / starš (odloča sodišče)


V kakšni obliki se sklepajo pogodbe?
Za sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon drugače določa (51. člen Obligacijskega zakonika). Načeloma torej stranki lahko skleneta pogodbo v poljubni obliki, vendar pa zakonodaja pri posameznih vrstah pogodb za njihovo veljavnost zahteva določeno obliko.


Predlagamo Vam, da vsako pogodbo sestavite in sklenete v pisni obliki.
Tako ste vedno na jasnem, katere so vaše obveznosti in pravice iz pogodbe, hkrati pa je s tem zagotovljeno lažje dokazovanje pogodbenega razmerja ter uveljavljanje pravnega varstva.